Självbetjäning & Automation

Spara tid genom automatiserade processer och att patienten självständigt kan göra bokningar, skapa anamnes och utföra andra uppgifter i plattformen.

Självbetjäning och automation underlättar det dagliga arbetet för vårdutövarna

Ärenderegistrering

Patienterna registrerar självständigt sitt ärende och kan t.ex. boka tid i vårdgivarens kalender för både digitalt och fysiskt möte. 

Digitala självbehandlingsprogram

Låt patienterna självständigt gå igenom utbildningar i sin takt, med stöd från sin vårdgivare. Skicka utbildningsmaterial till patienterna och följ upp med frågeformulär och möten.

Betalning

Patienterna betalar självständigt för sina ärenden utan administration för vårdpersonalen. 

Patientens dagbok

Patienterna kan själva monitorera sina kroniska besvär och enkelt följa t.ex. IVF-processer. Resultaten kan sedan analyseras med statistik och grafer.

Triagering

Efter anamnesupptagningen (se nedan) triageras patienten automatiskt till rätt vårdprofession.

Notiser

Både vårdgivare och patienter får automatiska notiser och påminnelser utefter sina preferenser.

Smidig anamnesupptagning till ert journalsystem

Curoflow tar den asynkrona status- och anamnesupptagningen till nästa nivå. I den asynkrona chatten skapar patienten själv anamnes genom att svara på dynamiska frågeformulär som vårdgivaren på förhand har definierat. Patientens formulärsvar presenteras sedan i fritext precis som en journalanteckning faktiskt ser ut, vilket gör den smidig att exportera till ert journalsystem. Både frågeformulären och den automatiska textgenereringen är anpassningsbara och detta kan spara mycket tid i varje patientärende. Idag har vi direkt integration med Webdoc och vi arbetar för att integrera fler journalsystem för automatisk export av journalanteckningar.