Kronikermonitorering med data

Curoflows patientdagbok möjliggör monitorering av patienter med kroniska tillstånd. Kalendern gör det även enklare för patienter att hålla koll på sina olika steg i en längre vårdprocess.
 
 

Dagbok för monitorering

I ett modernt gränsnitt kan patienten loggföra händelser relaterade till sina kroniska besvär och sjukdomar. Både patienten och dess vårdgivare kan sedan följa besvärens utveckling genom statistik och grafer.

Kalender för längre behandlingar

Patientkalendern erbjuder även ett stöd i längre vårdprocesser såsom t.ex. provrörsbefruktning (IVF), vilket ökar möjligheten till ett lyckat resultat. Kalendern ger en god överblick för möten, undersökningar och behandlingar vilket minskar risken att patienten missar något steg. Curoflow förenklar även ombokningar och informationsdelning med minskad administration och handpåläggning.

Kallelser

Automatiska kallelser till digitala möten, provtagningar, fysika besök m.m.

Påminnelser

Patienten kan ställa in hur hen ska få notiser (e-mail eller sms) för olika sorters händelser.

Statistik med grafer

Patientens egenmonitorering återges överskådligt i statistik med grafer.