Vi hjälper dig

ADD

Visste du att väntetiden för ADD-utredning i Sverige många gånger är mellan 1-3 år? Det tycker vi är för länge! Via oss får du hjälp med bedömning och remiss via mobil eller dator. Efter bedömning kan vi skicka remiss till utredning med väntetid på ca 1-2 månader.

Vi hjälper dig

Ladda ned appen och få hjälp med bedömning och remiss till utredning.

Det finns olika former av ADHD, varav man brukar säga att ADD är en variant. Den som har add kan bland annat ha svårt att koncentrera sig och/eller att prestera som man önskar i olika situationer/miljöer. Det kan innebära att du har svårt att hålla ordning på saker och ting men även att få dem utförda. Som väl är finns det hjälp att få för den som känner sig i behov. Läs mer nedan.

Vad är add?

Add kallas även för en s.k. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Det är viktigt att komma ihåg att add inte har någonting med intelligens att göra, utan om hur hjärnan och nervsystemet fungerar.

Svårigheterna när man har add kan yttra sig i olika sammanhang. Det kan vara såväl i hemmet, som i sociala sammanhang som exempelvis på ditt arbete eller i skolan. Det kan exempelvis göra att du får svårt att fokusera och behålla din uppmärksamhet på något du ska göra eller utföra. Det i sin tur kan göra att du startar många projekt men har svårt att fullfölja dem om det inte känns tillräckligt motiverande för dig.

Add är en variant av adhd, utan överaktiviteten.

Tecken på add kan innebära att du har några av nedanstående svårigheter:

 • Många tankar och idéer på samma gång.
 • Svårt att följa långa instruktioner.
 • Svårt att hålla och passa tider.
 • Glömmer ofta bort eller tappar bort saker.
 • Skjuter upp viktiga göromål tills det är för sent.
 • Svårt att hålla ordning runtom dig.
 • Svårt att komma igång och svårt att avsluta uppgifter.
 • Läs och/eller skrivsvårigheter.
 • Känsla av inre oro som gör att du har behov av att röra på dig.
 • Humörsvängningar som kan skifta snabbt.

Det finns ytterligare svårigheter som kan tyda på add och det är därför man kan behöva hjälp att utreda dessa via sjukvården.

Det är inte nödvändigtvis endast negativt.

Om du har add innebär det inte att du är sjuk, utan snarare att du fungerar annorlunda mot vad som ofta förväntas i samhället. Det kan vara att du har svårt att lyssna fokuserat under en längre period eller hålla ordning omkring dig. Relationer kan ibland påverkas negativt.

Det kan ibland bidra till att påverka din självkänsla negativt, men även ditt känsloliv och psykiska mående.

Eftersom add ofta medför vissa svårigheter kallas det för en funktionsnedsättning. Det är dock viktigt att komma ihåg att ditt sätt att vara också kan vara en styrka i olika sammanhang. I vissa sammanhang kan dina egenskaper vara nyttiga, värdefulla och användas som styrkor. Därför kan man om man vill, välja att kalla add för en funktionsvariation istället för en funktionsnedsättning.

När och var ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har add finns det flera vägar att gå. Det kan vara att du tar kontakt med din vårdcentral, en öppen psykiatrisk mottagning eller när det gäller barn, skolhälsovård, BUP eller vårdcentral beroende på barnets ålder. I flera av de nämnda fallen behöver du eller ditt barn vidareremitteras till en utredning då ex vårdcentraler i regel inte gör neuropsykiatriska utredningar.

Du kan också få en första bedömning av dina besvär genom att ladda ned vår app och söka vård digitalt. Efter ett första ställningstagande kan legitimerad sjukvårdspersonal utfärda remiss till utredning där du kan få klart för dig om du har eller inte har add.

Var kan jag få veta mer?

Behöver du ytterligare information finns det gott om sådan på nätet. Du kan exempelvis gå in på 1177 och läsa mer i detalj om adhd och add hos vuxna, respektive barn.

Du kan också om du önskar få en initial bedömning av dina besvär genom att ladda ner vår app och få hjälp av legitimerad sjukvårdspersonal digitalt.

Ladda ned appen och få hjälp med bedömning och remiss till utredning.

Det finns olika former av ADHD, varav man brukar säga att ADD är en variant. Den som har add kan bland annat ha svårt att koncentrera sig och/eller att prestera som man önskar i olika situationer/miljöer. Det kan innebära att du har svårt att hålla ordning på saker och ting men även att få dem utförda. Som väl är finns det hjälp att få för den som känner sig i behov. Läs mer nedan.

Vad är add?

Add kallas även för en s.k. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Det är viktigt att komma ihåg att add inte har någonting med intelligens att göra, utan om hur hjärnan och nervsystemet fungerar.

Svårigheterna när man har add kan yttra sig i olika sammanhang. Det kan vara såväl i hemmet, som i sociala sammanhang som exempelvis på ditt arbete eller i skolan. Det kan exempelvis göra att du får svårt att fokusera och behålla din uppmärksamhet på något du ska göra eller utföra. Det i sin tur kan göra att du startar många projekt men har svårt att fullfölja dem om det inte känns tillräckligt motiverande för dig.

Add är en variant av adhd, utan överaktiviteten.

Tecken på add kan innebära att du har några av nedanstående svårigheter:

 • Många tankar och idéer på samma gång.
 • Svårt att följa långa instruktioner.
 • Svårt att hålla och passa tider.
 • Glömmer ofta bort eller tappar bort saker.
 • Skjuter upp viktiga göromål tills det är för sent.
 • Svårt att hålla ordning runtom dig.
 • Svårt att komma igång och svårt att avsluta uppgifter.
 • Läs och/eller skrivsvårigheter.
 • Känsla av inre oro som gör att du har behov av att röra på dig.
 • Humörsvängningar som kan skifta snabbt.

Det finns ytterligare svårigheter som kan tyda på add och det är därför man kan behöva hjälp att utreda dessa via sjukvården.

Det är inte nödvändigtvis endast negativt.

Om du har add innebär det inte att du är sjuk, utan snarare att du fungerar annorlunda mot vad som ofta förväntas i samhället. Det kan vara att du har svårt att lyssna fokuserat under en längre period eller hålla ordning omkring dig. Relationer kan ibland påverkas negativt.

Det kan ibland bidra till att påverka din självkänsla negativt, men även ditt känsloliv och psykiska mående.

Eftersom add ofta medför vissa svårigheter kallas det för en funktionsnedsättning. Det är dock viktigt att komma ihåg att ditt sätt att vara också kan vara en styrka i olika sammanhang. I vissa sammanhang kan dina egenskaper vara nyttiga, värdefulla och användas som styrkor. Därför kan man om man vill, välja att kalla add för en funktionsvariation istället för en funktionsnedsättning.

När och var ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har add finns det flera vägar att gå. Det kan vara att du tar kontakt med din vårdcentral, en öppen psykiatrisk mottagning eller när det gäller barn, skolhälsovård, BUP eller vårdcentral beroende på barnets ålder. I flera av de nämnda fallen behöver du eller ditt barn vidareremitteras till en utredning då ex vårdcentraler i regel inte gör neuropsykiatriska utredningar.

Du kan också få en första bedömning av dina besvär genom att ladda ned vår app och söka vård digitalt. Efter ett första ställningstagande kan legitimerad sjukvårdspersonal utfärda remiss till utredning där du kan få klart för dig om du har eller inte har add.

Var kan jag få veta mer?

Behöver du ytterligare information finns det gott om sådan på nätet. Du kan exempelvis gå in på 1177 och läsa mer i detalj om adhd och add hos vuxna, respektive barn.

Du kan också om du önskar få en initial bedömning av dina besvär genom att ladda ner vår app och få hjälp av legitimerad sjukvårdspersonal digitalt.

Ladda ner appen

Ladda ner appen,
logga in med BankID,
fyll i uppgifter.

Välj vilken typ av vård du vill ha

Välj kategori ADHD/ADD
när du loggar in.

Svara på frågorna som dyker upp

Svara på frågorna
som dyker upp.

Du kopplas ihop med en sjuksköterska

Du kopplas ihop med
en sjuksköterska som
hjälper dig vidare.

Öppettider online

Öppettider online

Du kan logga in och skapa ett ärende dygnet runt. Vi hjälpar dig så snart vi kan och i princip alltid samma dag.
Du får notiser och mail som påminnelser när vi skriver till dig. Ibland även sms om du inte svarat på ett tag.

Vårdgivare

Vårdgivare

Vilken vård som lämpar sig bäst beslutas alltid i samråd med dig. Vi använder vår databas för att ta reda på väntetider, omdömen och kompetens hos vårdgivaren. Den informationen presenterar vi för dig i chatten.

Kommunikation

Kommunikation

Vi hjälper dig med remiss, gör bedömning utifrån besvär och behandlar även vissa åkommor online. Snabbaste vägen till rätt vård går via RemissHjälpen. Välkommen att kontakta oss.