Vi digitaliserar er vårdmottagning

Curoflow är en digital vårdplattform för smidig administration och kommunikation i era patientmöten. Vårdplattformen är white-label och hanterar all data i Sverige för strikt efterlevnad av GDPR. Utvecklad av och för vårdutövare, för patientresor med FLOW.

Go Flow

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Digital vårdplattform

Skapa er egen digitala vårdmottagning med Curoflows plattform och möt era patienter online. Vi kan digital vård, teknik och datasäkerhet medan ni känner er verksamhet och era patienter bäst. Tillsammans utformar vi en patientnära vård genom utökad tillgänglighet, effektiva patientmöten, användarvänliga gränssnitt och automatiserade processer.

 

Hos vårdgivaren

Ni behandlar patienterna i dynamiskt webbgränssnitt

Hos Patienten

Patienterna möter er i mobil-app eller på webbsida

Varför digifysisk vård?

Lättillgänglig vård för era patienter

Curoflow låter patienter interagera med er vårdmottagning när och var som helst, utan att behöva köa i telefon eller i väntrum. Curoflow möjliggör privata vårdmöten på stressiga vardagar, att patienter snabbt får hjälp med enklare ärenden, samt minskad väntetid till behandling då fysisk kapicitet frigörs av det digitala. Med Curoflow kan patienterna enkelt skapa, följa och administrera vårdärenden i sin mobiltelefon.

Frigör tid och förbättrar er arbetsmiljö

Curoflows självbetjäning för patienter, asynkrona digitala kommunikation, och automatiserade processer frigör mycket tid till att ge en god vård. Med förkortade vårdköer samt färre personer i era lokaler, minskar stressen för er vårdpersonal. Curoflow ger även möjligheter att arbeta hemifrån, dela på peronalresurser och att ta emot patienter från ett större geografiskt område.

9 av 10 vill ha digital vård

“91 procent av de som har använt sig av den digitala vården under pandemin vill fortsätta med det i stället för att gå tillbaka till personliga fysiska vårdbesök”

Henrik Schildt, branschexpert hälso- & sjukvård, PwC

Varför Curoflows digitala vårdplattform?

Digital patientportal

Välj hur ni vill ta emot patienter via drop-in, tidsbokning, egen vårdbegäran och bjud in till återbesök. Administrera enkelt era patientärenden mellan olika vårdutövare.

White label & anpassning

Vårdplattformen designas helt utefter vårdgivarens varumärke och grafiska profil. Alla funktioner är anpassningsbara för smidiga och effektiva arbetsflöden.

Teknik & support

Curoflow hanterar alla data i Sverige för strikt efterlevnad av GDPR och plattformen är CE-märkt enligt MDR. Vår support hjälper er 7 dagar i veckan.

Självbetjäning & automation

Låt patienterna självständigt skapa anamnes, boka mötestid i er kalender etc. Automation underlättar allt från triagering till export till journalsystem.

Chatt & video

Chatta och bifoga frågeformulär, filer, bilder etc. Automatisk språköversättning och redigerbart bibliotek av snabbfraser. Videomöten med externa & interna deltagare

Kronikermonitorering med data

I kalendern monitorerar patienten sina kroniska besvär samt håller koll på exempelvis IVF-processer. Utfallet presenteras i statistik med grafer.

Kunder säger

Curoflow är jättebra

Mats Andersson

Curoflow är jättebra

Mats Andersson

Curoflow är jättebra

Curoflow är jättebra

Mats Andersson

Kontakta oss!

Undrar ni hur plattformen ser ut och hur det hade fungerat i just er verksamhet? Är ni redo att byta till en leverantör som kommer från vården och förstår era behov? Vi diskuterar gärna er verksamhet och hur Curoflows olika funktioner skulle kunna effektivisera den.

GDPR-säkra videomöten med Curoflow Video

Behöver er organisation en video-tjänst där ni kan diskutera känsliga personuppgifter? Curoflow Video är framtagen för att möjliggöra GDPR-säkra, enkla och välfungerande möten med upp till 100 deltagare. Deltagare autentiserar sin identitet genom Bank-ID eller SITHS-kort och all data lagras, krypteras och hanteras i Sverige.