Digital patientportal

Ett modernt gränsnitt för administrationen av er digitala vårdmottagning och era patienters olika ärenden, från bokningar av fysiska möten till rent digitala patientresor.

Digital ingångar för era patienter

Genom Curoflow kan patienterna kontakta er mottagning digitalt och skapa ärenden hos er direkt. Ni väljer patienternas digitala ingångar till er såsom asynkron chatt, tidsbokning av digitala eller fysiska möten, och om de ska kunna göra en egen vårdbegäran. Naturligtvis kan även ni skapa nya ärenden såsom att kalla till digitala eller fysiska återbesök.

 

Hantering av patientärenden

De inkommande patientärendena triageras automatiskt till rätt vårdprofession, samt prioriteras, sorteras och administreras av er med modern smidighet. Vårdpersonalen kan plocka upp ärenden, delegera dem till vårdkollegor samt bjuda in patienter och kollegor till asynkron chatt eller fysiska såväl som digitala möten.

Konton & Inlogg

Curoflow ger en överskådlig hantering av vårdpersonalens och patienternas användarkonton. Användare loggar in genom BankID, SITHS eller lösenord.

Kvalitetsuppföljning

Curoflow möjliggör kontinuerlig kvalitetsuppföljning från patienter, genom automatiserade utvärderingsfrågor efter avslutade ärenden.

Bokningsbar kalender

Vårdutövarna kan enkelt publicera sitt schema i Curoflow, vilket blir en bokningsbar kalender för era patienter.

Självbetjäning & Automation

Curoflow avlastar vårdpersonalen genom automatiserade processer samt att patienten självständigt kan göra bokningar, skapa anamnes och utföra andra uppgifter i plattformen.

Anamnesupptagning & export till journalsystem

Curoflow tar den asynkrona status- och anamnesupptagningen till nästa nivå. I plattformen skapar patienten själv anamnes genom att svara på dynamiska frågeformulär som vårdgivaren på förhand har definierat. Patientens formulärsvar presenteras sedan i fritext precis som en journalanteckning faktiskt ser ut, vilket gör den smidig att exportera till ert journalsystem. Både frågeformulären och den automatiska textgenereringen är anpassningsbara, vilket sparar mycket tid i varje patientärende. Idag har Curoflow direkt integration med Webdoc och vi arbetar för att integrera fler journalsystem för automatisk export av journalanteckningar.

Ärenderegistrering

Patienterna registrerar självständigt sitt ärende och enklare ärenden kan besvaras automatiskt. Att patienterna själva kan boka sina besökstider minskar antalet uteblivna besök och ombokningarna blir färre.

Självbehandlingsprogram

Genom chatt kan ni skicka utbildningsmaterial till patienterna och följa upp med frågeformulär och möten. På så sätt kan patienterna självständigt gå igenom utbildningar i sin takt, med stöd från sin vårdgivare.

Patientens dagbok

Med Curoflows dagbok kan patienterna själva logga sina kroniska besvär, vilket även ni kan följa genom statistik och grafer. Dagboken förenklar även längre behandlingar såsom IVF-processer. Se mer.

Betalning

Patienterna betalar självständigt för sina ärenden utan administration för vårdpersonalen. Smidig betalning genom faktura, kort eller swish, med kvittohantering.

Notiser

Både vårdpersonalen och patienterna kan få automatiska push-notiser, notiser och påminnelser (email/sms) utefter sina egna preferenser.

Strukturerad information

I Curoflow bidrar patienten med strukturerad information om sig själv vilket är tidsbesparande, förenklar journalföring och underlättar kommunikationen vårdprofessioner emellan.